Méretre szabott szolgáltatások!

Minőségbiztosítás

A Minőségbiztosításhoz tartozó dokumentumok megtalálhatóak a „Dokumentum” menüpontban.

Minőség, megbízhatóság, szakértelem

 

A DUTRADE Zrt. feladata, hogy működése során megfeleljen az egyre magasabb szintű vevői és tulajdonosi elvárásoknak, minőségi követelményeknek. Ennek érdekében 2001 évben bevezetésre került az MSZ EN ISO 9001 számú szabvány szerinti minőségirányítási rendszer.

Társaságunk elkötelezett a környezetvédelem iránt, valamint elsődleges fontosságú az alkalmazottak egészsége és biztonsága, ezért 2006-ban az MSZ EN ISO 14001 számú szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer és az MSZ ISO 45001 (akkoriban MSZ 28001) számú szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer kiépítésére és bevezetésére került sor. E három rendszer alkotja az Integrált Irányítási Rendszerünket. Jogszabályi megfelelésként 2016-ban az MSZ EN ISO 50001 számú szabvány szerinti energiairányítási rendszert vezettünk be, majd 2021-től a az energiahatékonyságról szóló 2015.évi LVII. törvénynek való megfelelésként a nagyvállalatoknak szóló 122/2015 (V.26.) kormányrendelet szerinti kötelező energetikai auditot végeztettük el.

A társaság vezetése a minőség, a környezet, munkahelyi egészségvédelem és biztonság, valamint energiahatékonyság iránti elkötelezettségét, szándékait, irányvonalának rövid, tömör összefoglalását az Integrált Irányítási Politikai Nyilatkozatban fogalmazta meg.

 

A DUTRADE Zrt. Integrált Irányítási Politikai Nyilatkozata (13.módosítás, 2022.03.23)

A Dutrade Zrt. acéltermékek előállításával, beszerzésével, feldolgozásával, kereskedelmével kívánja biztosítani a szervezet hosszútávon fenntartható működését a szervezet környezetének (külső és belső tényezők és érdekelt felek) szükségletei és elvárásai megvalósításával.

A Dutrade Zrt. alapvető célja a termék- és környezet-, az egészségvédelem és a munkabiztonság minőségének fenntartása, az energetikailag hatékony működés biztosítása és folyamatos fejlesztése kockázatközpontú megközelítési móddal, a lehetséges és meglévő, pozitív és negatív hatások mérlegelésével, szükséges intézkedések meghozatalával.

Tevékenysége során betartja az érvényes jogszabályokat és egyéb követelmények előírásait, szerződéses kötelezettségeit, és érvényesíti jogait. Törekszik olyan eszközök, tárgyi és szellemi erőforrások használatára, melyek az adott időben a legjobb technikai színvonalat (BAT) képviselik, kielégítve ezzel a nulla hiba elérésének követelményeit, betartva a fenntartható fejlődés elveit és a természeti erőforrások felhasználásának minimalizálását.

A bevezetett Integrált Irányítási Rendszer folyamatszemléletű működése kiterjed a társaság környezetének fejlesztési, gyártási, kereskedelmi és egyéb szolgáltatási tevékenységeire, valamint a telephelyeken lévő összes gépi berendezés, építmény, műtárgy és létesítmény használatára.

Minőségcélok: a termék tovább-feldolgozhatóságának biztosítása, a beszállított alap- és segédanyagok ellenőrzésének fejlesztése, a termékkínálati választék szélesítése, a kereskedelmi szervízszolgáltatás javítása, műszaki tanácsadás, valamint a csomagolástechnika fejlesztése. Célkitűzéseinket, előirányzatainkat programok keretében valósítjuk meg korszerű minőségtechnikák alkalmazásával.

Környezeti teljesítményének folyamatos javítása mellett kiemelten kezeli az erőforrások gazdaságos használatát, a kibocsájtások csökkentését, a környezetszennyezés megelőzését, a hulladékgazdálkodás fejlesztését a környezeti kockázatértékelés alapján. Dutrade Zrt. környezeti tényezőit az életciklus elemzés figyelembe vételével határozza meg.

A munkahelyi és egészségkárosító kockázatok csökkentésével folyamatosan javítja munkavállalói munkakörülményeit. Biztosítja számukra a megfelelő védőeszközöket, valamint a konzultációt és részvételt a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot érintő kérdésekben, tervezésben és teljesítményértékelésben.

Tevékenységei végzésénél, berendezései üzemeltetésénél kiemelt figyelmet fordít a potenciális balesetek, egészségkárosodások, vészhelyzetek (haváriák) és pandémia megelőzésére, beleértve a kiszervezett folyamatokat és alvállalkozókat.

A szervezet működése, a gyártóberendezések üzemeltetése és karbantartása során kiemelt figyelmet fordít az energiagazdálkodási teljesítményjavulásra, az energiafelhasználás lehetőség szerinti csökkentésére, normalizálására.

A külső érdekelt felektől elvárja, hogy a társaságnál elfogadott minőségügyi, környezeti, biztonsági és energetikai normákat betartsák és igazolható érvényes kompetenciákkal rendelkezzenek.

A belső érdekelt felek minőség-, környezet-, egészség- és biztonság-, energetikai tudatosságát rendszeres, célirányos oktatással, képzéssel fejleszti.

Üzletileg korrekt kommunikációt folytat és együttműködik munkatársaival, partnereivel, a lakossággal, a hatóságokkal és egyéb érdekelt felekkel a hosszútávon fenntartható működés érdekében.

A Dutrade Zrt. alapelvének tekinti az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód biztosítását az érdekelt felek körében.

A Dutrade Zrt. vezetése, tulajdonosa elkötelezett, aktívan és felelősséggel részt vesz az Integrált Irányítási Politikai Nyilatkozatban foglaltak megvalósításában, biztosítja a szükséges erőforrásokat, ösztönzi és elvárja a társaság minden munkavállalójától, hogy azonosuljon vele és betartsa az abban foglaltakat.

Politikai Nyilatkozatunkban foglaltak megvalósítása érdekében az MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001 és MSZ ISO 45001 szabványoknak megfelelő Integrált Irányítási Rendszert működtet,

mely független cég által kerül tanúsításra. Társaságunk az adatkezelés tekintetében az EU 2016/679. rendelete, kapcsolódó nemzeti jogszabályok valamint a mindenkor hatályos adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat szerint jár el.

Dutrade Zrt. az energiahatékonyságról szóló 2015.évi LVII. törvénynek való megfelelésként a nagyvállalatoknak szóló 122/2015 (V.26.) kormányrendelet szerinti kötelező energetikai auditot elvégeztette.

Minden jog fenntartva! © DUTRADE Acéltermékfeldolgozó és Kereskedelmi ZRt.
honlapkészítés: DDSWEB